Voor wie?

Ik begeleid kinderen vanaf ongeveer 6 jaar, jongeren tot ongeveer 19 jaar en ouders.

Kinderen

Met kinderen in de basisschoolleeftijd werk ik veel aan de hand van spelen. Samen gaan we ontdekken wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn. Ik stem af op wat je kind leuk vindt, daar haalt je kind het meeste energie uit en daarmee kan hij het beste ontdekken wat zijn kwaliteiten zijn. Ik wissel zoveel mogelijk af en ga ook lekker naar buiten als het kan. Allemaal in overleg met jullie en je kind.

Onderwerpen die kunnen spelen bij deze groep kinderen zijn: onzekerheid, faalangst, pesten, aansluiting vinden bij een groep, moeite hebben met het uiten van emoties, moeite hebben met afscheid nemen, concentratie of andere problemen op school.

Jongeren

Ook met jongeren gaan we ontdekken wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn. Dat doe ik met deze kinderen meer aan de hand van gesprekken en tools en wat minder in spelvorm. Vaak is het zinvol om ook een gezinssessie in te plannen, om de dynamiek tussen de gezinsleden in kaart te brengen. Door het gezin erbij te betrekken, is de kans op blijvende verandering en verbetering groter.

Onderwerpen die bij jongeren kunnen spelen zijn: identiteit, seksualiteit, onzekerheid, pesten, moeite hebben met het uiten van emoties, problemen met leren, aansluiting vinden bij een groep, moeite hebben met het maken van keuzes.

Ouders

Meestal zijn het de ouders die hulp vragen voor hun kind. Ik betrek jullie bij het coachen en het liefst zet ik jullie ook in. Soms start ik naast het traject met een kind, ook een traject met de ouders. Of zelfs alleen met de ouders en niet met het kind. Bijvoorbeeld als het probleem vooral door de ouders wordt ervaren of wanneer er geen gezamenlijke hulpvraag is.

Vaak wordt gezegd dat je kind je een spiegel voorhoudt. Hij raakt jou het meest met onderwerpen die je bij jezelf herkent. Door naar jezelf te kijken, je bewust te worden van bepaalde patronen en hier zelf mee aan de slag te gaan, help je jezelf en daarmee vanzelf ook je kind.

Onderwerpen die bij ouders kunnen spelen zijn: opvoeding, contact met je kind, omgaan met (negatieve) emoties van je kind, communicatie binnen je gezin.