kinderkwaliteitenspel

Kinderkwaliteitenspel

Het kinderkwaliteitenspel is een tool die ik bijna altijd aan het begin van een coachtraject gebruik.
Het bestaat uit kaartjes waarop woorden en plaatjes staan in de categorieën ‘ik heb … , ik ben … , ik kan … ‘, bijvoorbeeld ik heb fantasie, ik ben rustig, ik kan luisteren. Met dit spel krijgen kinderen inzicht in welke kwaliteiten ze al bezitten en welke ze misschien (nog) meer willen ontwikkelen. Dit is een mooi uitgangspunt om het coachen te starten.

rood-groen-taart

Rood-Groen

Een tool waarmee inzichtelijk wordt hoeveel last je kind heeft van zijn of haar probleem.
Hoeveel taart- of pizzapunten zijn er rood? Hoeveel rode punten moeten omgedraaid worden naar groen om geen last meer van dit probleem te hebben? Dit wordt helemaal uitgewerkt, totdat de wenselijke situatie is geschetst. Daarna gaan we kijken wat je kind concreet gaat doen (in kleine stappen) om de situatie van rood naar groen te veranderen. Wat zou kunnen helpen om de rode punten te veranderen in groene?

schaalvraag

Schaalvraag

De schaalvraag gebruik ik om te ontdekken op welk punt, op een schaal van 0 tot 10, je kind staat richting het doel. Ik stel vragen als, wat heb je al gedaan om op dit punt te staan, waar zou je willen staan, wat heb je nodig om een klein stapje richting je doel te komen? Het is een krachtige tool waarmee je kind ervan bewust wordt dat hij of zij al veel dingen doet en kan die helpen om zijn of haar doel te bereiken.