1

Tijdens onze eerste afspraak leren we elkaar kennen en onderzoeken we samen jullie hulpvraag en doel. Waar loopt je kind tegenaan en welke invloed heeft dat op hem (of haar), de andere gezinsleden en de omgeving? Wat zou je anders willen? Hoe ziet dat anders eruit, dus wat willen jullie bereiken met het coachen? Het is hierbij belangrijk om eigen verantwoordelijkheid te nemen en zelf keuzes te maken. Het doel moet haalbaar zijn en binnen de eigen mogelijkheden van je kind liggen.
Dit gesprek doe ik liefst bij jullie thuis, (voor een deel) samen met je kind. Als er een klik is en het voelt goed voor jullie, dan kan het coachtraject starten.

2

Na de intake maak ik een voorstel voor een coachtraject, afgestemd op jullie situatie. Elk kind en elke situatie is anders en daarom is geen enkel traject hetzelfde.

3

Ik overleg met jullie of dit voorstel bij jullie past en daarna kan het coachtraject starten.

4

In de volgende sessies ga ik met je kind (en in overleg regelmatig met één van de ouders erbij) in stappen toewerken naar zijn doel. We gaan op zoek naar zijn eigen manieren om iets ‘anders’ te doen. Inzichten krijgen in wat helpt en wat juist niet helpt. Je kind gaat zijn kwaliteiten (her)ontdekken en deze leren gebruiken in voor hem lastige situaties. We kijken vooral naar wat er goed gaat, want dát kan je kind weer gebruiken op momenten dat het even wat minder gaat.

5

Omdat jullie als ouders nauw betrokken zijn bij het coachtraject, kunnen jullie het proces goed volgen. Aan het eind van een sessie stemmen we af hoe het gaat en leg ik eventueel uit hoe je je kind de komende periode kunt helpen en ondersteunen.

6

Aan het eind van het traject bespreken we tijdens de evaluatie of jullie doel is behaald en jullie zelf verder kunnen of dat er misschien nog een vervolg nodig is. Ook hier ga ik weer uit van eigen verantwoordelijkheid en zelf keuzes maken.

Een coachtraject is meestal kortdurend, ongeveer vijf tot tien sessies. Een sessie duurt één tot anderhalf uur.