1

Tijdens het eerste consult maken we kennis met elkaar en onderzoeken we samen de hulpvraag en jullie doel. Waar loopt je kind tegenaan en welke invloed heeft dat op hem en de omgeving? Wat kan er beter of anders? Hoe ziet dat beter of anders eruit, dus wat willen jullie bereiken met het coachen? Het is hierbij belangrijk om eigen verantwoordelijkheid te nemen en zelf keuzes te maken. Het resultaat moet haalbaar zijn en binnen de eigen mogelijkheden van je kind liggen.
Dit gesprek doe ik bij voorkeur bij jullie thuis, met je kind erbij. We kijken we of er een klik is en of ik verwacht dat ik jullie kan helpen.

2

Na dit eerste consult stel ik een traject op maat samen, helemaal afgestemd op jullie situatie. Elk kind en elke situatie is anders en daarom is geen enkel traject hetzelfde.
Ik overleg met jullie of dit passend is en daarna starten we het traject.

3

Daarna krijgen jullie een vragenlijst, met onder andere vragen over de ontwikkeling en het gedrag van je kind

4

In de volgende sessies ga ik met je kind (en in overleg regelmatig met één van de ouders erbij) op zoek naar oplossingen voor zijn probleem. Je kind gaat zijn eigen kwaliteiten en talenten (her)ontdekken en deze leren in te zetten op momenten dat het probleem zich voordoet. We gaan kijken naar wat er goed gaat in plaats van wat er minder goed gaat, want wat goed gaat, kan je kind weer gebruiken op momenten dat het probleem zich voordoet.

5

Omdat jullie als ouders nauw betrokken zijn bij het coachtraject, kunnen jullie het proces goed volgen. Aan het eind van een sessie stemmen we af hoe het gaat en leg ik eventueel opdrachten voor de komende periode uit.

6

Aan het eind van het traject bespreken we tijdens de evaluatie of jullie doel is behaald en jullie zelf verder kunnen of dat er wellicht nog één of meerdere sessies nodig zijn.
Ook hier ga ik weer uit van eigen verantwoordelijkheid en zelf keuzes maken.

Een coachtraject is meestal kortdurend, ongeveer vijf tot acht sessies van één tot anderhalf uur.